Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 47/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku
UCHWAŁA Nr 47/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 25 kwietnia 2007 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
 
 
 
            Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 - ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
            § 1. W uchwale Nr 44/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2007 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego wprowadza się następującą zmianę:
- załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie, określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza Kierownikowi Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 
            §  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (30/04/2007 10:51:52)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (30/04/2007 10:51:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (30/04/2007 10:51:52)
Lista wiadomości