Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 45/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2007 roku
UCHWAŁA NR 45 /2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 4 kwietnia 2007 roku
w sprawie upoważnienia Pani Alicji Ratajczak do podpisania uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Libelta 4.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia upoważnić Panią Alicję Ratajczak, legitymującą się dowodem osobistym Nr .................... do podpisania w imieniu Zarządu Powiatu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Libelta 4, w której Powiat Średzki jest właścicielem lokali nr 1, 3 i 4 tj.:
-   Uchwały Nr 1 /2007  z dnia 27.03.2007  roku  w  sprawie   przyjęcia sprawozdania finansowego za okres 2006 r.,
-   Uchwały Nr 2 /2007 z dnia  27.03.2007  roku w sprawie wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną ,
-   Uchwały Nr 3/2007 z dnia 27.03.2007 roku w sprawie przyjęcia planu remontów na 2007 rok.
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (30/04/2007 10:41:09)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (30/04/2007 10:54:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (19/03/2008 11:07:29)
Lista wiadomości