Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 50/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 roku
 
Uchwała Nr  50 /2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 maja 2007 roku
 
 
w sprawie nominowania do tytułu "Ambasador Powiatu Średzkiego" w 2006 roku
 
 
            Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę propozycje przedstawione przez podmioty wymienione w § 3 Regulaminu konkursu "Ambasador Powiatu Średzkiego" oraz kierując się, przy podejmowaniu decyzji o nominowaniu do Tytułu, intensywnością i zasięgiem przedsięwzięć na rzecz promocji Powiatu Średzkiego w kraju i za granicą uchwala, co następuje:
 
 
            § 1. Spośród przedstawionych kandydatów ustala listę nominowanych do tytułu "Ambasador Powiatu Średzkiego 2006", stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
 
 
 Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski 
 
 
 
 
 
Załącznik
do uchwały Nr 50/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 maja 2007 roku
 
 
Nominowani do tytułu "Ambasador Powiatu Średzkiego"
w 2006 roku, w dziedzinach:
 
GOSPODARKA
 
 • PhytoPharm Klęka S.A.
 • Średzka Spółdzielnia Mleczarska "JANA"
 • Firma Robót Drogowych KUKULSKI, Kijewo
 • MARTINEZ Sp. z o.o. , Środa Wlkp.
 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne "Tradycyjne Jadło", Środa Wlkp.
 
 
Kultura I SZTUKA:
 
 • Chór "Głos z nad Warty" z Sulęcinka
 • Kapela "Średzioki"
 • Maria Polowczyk
 • Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.
 
 
SPORT:
 
ˇ    Rafał Wieruszewski
 • Klub Karate "Do Shotokan Dragon"
ˇ    Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo przy SP 2 w Środzie Wlkp.
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tęcza"
ˇ    Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu
 
 
TURYSTYKA:
 
 • Hotel i Restauracja ALMARCO, Środa Wlkp.
 • Gospodarstwo Agroturystyczne Kleczewscy, Solec
 • Folwark Konny Hermanów
 • Restauracja "B&G" Budasz, Środa Wlkp.
 • PTTK Oddział Środa Wlkp.
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (16/05/2007 13:34:12)
 • publikację informacji: Renata Markiewicz (16/05/2007 13:34:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (16/05/2007 13:34:12)
Lista wiadomości