Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 78/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lipca 2007 roku
 
Uchwała Nr 78/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 lipca 2007 roku
 
 
w sprawie określenia wysokości opłaty za uczestnictwo w imprezie pn. "Pociągiem RETRO do Zaniemyśla".
 
            Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), w związku z organizowaniem imprezy pn. "Pociągiem RETRO do Zaniemyśla" Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
            § 1. Opłata za uczestnictwo w imprezie "Pociągiem RETRO do Zaniemyśla" opisanej wyżej, wynosi 100 złotych od osoby.
 
            § 2. 1. Za organizację dystrybucji biletów za przejazd określony w § 1 odpowiedzialny jest Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. - p. Iwona Rutkowska - Krause.
                    2. Za prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej biletów, o których mowa w ust. 1 oraz ich sprzedaż odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. - p. Jerzy Helwig.
 
            § 3. 1. Zorganizowanie przejazdu opisanego w § 1 powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., przy współudziale Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
                     2. Za działania marketingowe związane z przejazdem oraz za koordynowanie działań określonych w ust. 1 odpowiedzialna jest p. Iwona Rutkowska-Krause - Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 
            § 4. Środki uzyskane z opłat uzyskanych w § 1 wpływają na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., który zobowiązany jest je przekazać do budżetu Powiatu Średzkiego, zgodnie z uchwałą Nr 17/2003 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2003 roku w sprawie przekazywania dochodów Powiatu Średzkiego przez powiatowe jednostki budżetowe.
 
            § 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
            § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
           
 
 
 Wicestarosta Średzki
/-/ Jerzy Leporowski
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
Do Uchwały nr 78/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 lipca 2007r.
 
w sprawie określenia wysokości opłaty za uczestnictwo w imprezie pn. "Pociągiem RETRO do Zaniemyśla".
 
 
W związku z organizacją imprezy pn. "Pociągiem RETRO do Zaniemyśla", po dokonaniu analizy kosztów uczestnictwa, określono cenę uczestnictwa w wyżej wymienionej imprezie, zakresy odpowiedzialności osób zaangażowanych w przygotowanie  imprezy oraz sposób przekazywania środków do budżetu Powiatu.
Z tego względu podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: I.Rutkowska-PR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (19/07/2007 11:09:41)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (19/07/2007 11:09:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (19/07/2007 11:09:41)
Lista wiadomości