Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 59/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2007 roku
Uchwała Nr 59/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 maja 2007 roku
 
 
w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Średzkiego do składu komisji inwentaryzacyjnej, powołanej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji mienia przejmowanego przez Powiat Średzki.
 
 
Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 roku w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r., Nr 12, poz. 14 ) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
            § 1. Na przedstawicieli Zarządu Powiatu Średzkiego w komisji inwentaryzacyjnej wyznacza się :
-    Mirosławę Plenzler
-    Czesława Guzewskiego
 
§ 2.  Traci moc uchwała Nr 18/99 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Średzkiego do składu komisji inwentaryzacyjnej, powołanej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji mienia przejmowanego przez Powiat Średzki oraz uchwała Nr 234/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany wyżej cytowanej uchwały.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (18/05/2007 14:25:56)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (18/05/2007 14:34:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (18/05/2007 14:34:20)
Lista wiadomości