Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 34 /2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2007 roku
 
Uchwała Nr 34 /2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 marca 2007 roku
 
 
zmieniająca uchwałę Nr 30/2007 Zarządu Powiatu z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie przekazania zakończonej inwestycji na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 30/2007 Zarządu Powiatu z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie przekazania zakończonej inwestycji na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. wprowadza się następujące zmiany:
 
-    w § 1 zapis w brzmieniu  "o wartości 2.061.568,64 zł" zastępuje się zapisem w brzmieniu  "o wartości 2.061.793,75 zł".
-    zestawienie stanowiące załącznik do uchwały, zastępuje się zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
             § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (20/03/2007 12:53:59)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (20/03/2007 12:54:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (20/03/2007 12:53:59)
Lista wiadomości