Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 31/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 marca 2007 roku
  
Uchwała Nr 31/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 1 marca 2007 r.
 
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty złożone w otwartym konkursie ofert oraz złożone z własnej inicjatywy przez podmioty uprawnione na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2007 roku.
 
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
                      
§ 1.1. Powołuje Zespół Opiniujący oferty złożone w otwartym konkursie ofert i oferty złożone z własnej inicjatywy przez podmioty uprawnione na realizację zadań ze sfery pożytku publicznego należących do kompetencji Powiatu, w następującym składzie:
 
1.    Maria Bochyńska - Sekretarz Powiatu
2.    Elżbieta Indycka - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gieckiej
3.    Michał Jankowiak - Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
4.    Iwona Jańczak - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowomiejskiej
5.    Barbara Kubiak - Towarzystwo Średzkich Amazonek w Środzie  Wlkp.
6.    Marek Maciejewski - Dyrektor PSOS-T w Środzie Wlkp.
7.    Iwona Rutkowska - Krause - Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu
8.    Bernadeta Staszak - Dyrektor PCPR w Środzie Wlkp.
9.    Jerzy Szymanek - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Środzie Wlkp.
10.   Bożenna Urbańska - Średzkie Towarzystwo Kulturalne w Środzie Wlkp.
11.   Marek Witczak - Kierownik Wydziału Polityki Społecznej
 
2. Koordynację pracy Zespołu powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 2. Przedmiotem działalności Zespołu jest zaopiniowanie ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez uprawnione podmioty, w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 3. W posiedzeniu Zespołu Opiniującego przy rozpatrywaniu oferty na realizację zadania publicznego nie bierze udziału przedstawiciel oferenta, który ubiega się o dotację na to zadanie.
 
§ 4. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 
§ 5. Wykonane uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (06/03/2007 14:07:57)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (06/03/2007 14:08:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (06/03/2007 14:07:57)
Lista wiadomości