Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 49/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 roku
 
 
Uchwała Nr 49 /2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 maja 2007 roku
 
 
 
         Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
         § 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
 
         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (16/05/2007 13:31:54)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (16/05/2007 13:32:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (16/05/2007 13:31:54)
Lista wiadomości