Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 27/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 roku
 
 
UCHWAŁA NR  27/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 15 lutego 2007 roku
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania w internacie.
           
 
Na podstawie § 4 ust.1 i 4 Uchwały Nr XI/62/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, wraz ze zmianami, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:
 
 
§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania w internacie na okres do trzech lat, począwszy od dnia 15 lutego 2007 roku.
Umowa zostanie zawarta zgodnie z warunkami zawartymi w Uchwale nr XI/62/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, wraz ze zmianami.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
     
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (21/02/2007 11:56:37)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (21/02/2007 11:56:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (21/02/2007 11:56:37)
Lista wiadomości