Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 24/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 roku
 
Uchwała Nr 24/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 15 lutego 2007 roku
 
 
w sprawie powierzenia zadania doradcy metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
 
 
         Na podstawie § 20 ust. 5 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 roku, w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
         § 1. Powierza się na okres od 1 marca 2007 roku do 28 lutego 2010 roku zadania doradcy metodycznego Pani Agnieszce Dydymskiej nauczycielowi języka polskiego.
 
         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (21/02/2007 11:39:35)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (21/02/2007 11:39:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (21/02/2007 11:39:35)
Lista wiadomości