Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 23/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 roku
 
Uchwała Nr 23/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 15 lutego 2007 roku
 
 
w sprawie zmiany uchwały nr 520/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2006r.
 
 
         Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
         § 1. W uchwale Nr 520/2006r. Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2006r. wprowadza się następujące zmiany:
 § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 
 "Powołuje się komisję do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w składzie:
 
Przewodniczący                                         Piotr Piekarski - starosta
Członkowie                                                Jerzy Leporowski - Członek Zarządu
                                                                  Powiatu Średzkiego
                                                                  Piotr Lepczyński - Przedstawiciel
                                                                  Związku Nauczycielstwa Polskiego
Sekretarz                                                    Radosław Tomczak - kierownik
                                                                  Wydziału Edukacji Kultury i Sportu
 
 
         § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
 
         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (21/02/2007 11:35:19)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (21/02/2007 11:35:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (21/02/2007 11:35:19)
Lista wiadomości