Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 21/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2007 r.
                                                                                     
Uchwała Nr 21/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 17 stycznia 2007 roku
 
 
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2007 rok.
 
Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. z 2006 r. Nr 135 poz. 955) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:
 
       § 1. Uchwala plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2007 rok w kwotach określonych w budżecie Powiatu Średzkiego na 2007 rok na podstawie dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikami  nr 1 i 2.
 
       § 2. Wykonanie powierza się Staroście Średzkiemu.
 
       § 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: A.Krupa - Skarbnik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (25/01/2007 14:12:29)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (25/01/2007 14:12:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (25/01/2007 14:12:29)
Lista wiadomości