Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 111/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku
  
Uchwała Nr 111/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 października 2007 roku
  
Na podstawie art.48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami / Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Z dniem 30 października 2007 r. cofa się upoważnienie Pani Barbarze Lasota, określone w uchwale nr 373/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2005 roku.
 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta
/-/ Piotr Piekarski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (06/11/2007 10:00:00)
  • publikację informacji: (06/11/2007 10:00:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (06/11/2007 10:00:00)
Lista wiadomości