Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 18/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 r.
Uchwała Nr 18/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 stycznia 2007 roku
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski.
 
 
Na podstawie § 4 ust.1 i 4 Uchwały Nr XI/62/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, wraz ze zmianami, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski pięć dni w tygodniu, w okresie od 10.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku ( z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych - lipiec, sierpień).
  Umowa zostanie zawarta zgodnie z warunkami zawartymi w Uchwale Nr XI/62/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, wraz ze zmianami.
 
           § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    
 
 Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (17/01/2007 13:46:31)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (17/01/2007 13:50:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (17/01/2007 13:50:13)
Lista wiadomości