Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 30/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 marca 2007 roku
  
Uchwała Nr 30/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 1 marca 2007 roku
 
 
w sprawie przekazania zakończonej inwestycji na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
 
         § 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. zakończonej inwestycji pn. "Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia łóżek i windy w SPZOZ w Środzie Wlkp.", obejmującej przebudowę i modernizację bloku operacyjnego, przebudowę pawilonu dla potrzeb centralnej sterylizatorni oraz adaptację pomieszczeń na stację mycia i dezynfekcji łóżek o wartości 2.061.568,64 , zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
Inwestycja była realizowana przez Powiat Średzki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 
         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (06/03/2007 14:05:57)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (06/03/2007 14:06:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (06/03/2007 14:05:57)
Lista wiadomości