Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 29/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 marca 2007 roku
Uchwała Nr 29/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 1 marca 2007roku
 
 
w sprawie składania wniosków przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych  oraz kierowników wydziału Starostwa o dokonanie zmian w obrębie działów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym jednostki.
 
 
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2007r. Zarządu Powiatu uchwala co następuje:
 
§1. Kierownik powiatowej jednostki organizacyjnej oraz kierownik wydziału Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. wnioskuje do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym w obrębie działów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
1)    dochodów i wydatków
2)    dochodów własnych jednostek budżetowych
3)    funduszy celowych
4)    gospodarstw pomocniczych
najwyżej cztery razy w roku budżetowym.
 
§2. 1. Ustala się terminy składania wniosków:
1) 28 lutego,
2) 31 maja,
3) 31 sierpnia,
4) 30 listopada
każdego roku.
            2. W roku budżetowym 2007 termin określony w ust. 1, pkt 1 wyznacza się na dzień 10 marca.
 
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierownikom wydziałów Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 
 
§ 4.      Traci moc Uchwała Nr 16/2003 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie składania wniosków przez kierowników powiatowych jednostek budżetowych oraz kierowników wydziałów Starostwa o dokonanie zmian w obrębie działów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym jednostki.
 
 
§ 5.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (06/03/2007 14:03:37)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (06/03/2007 14:03:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (06/03/2007 14:03:37)
Lista wiadomości