Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 107/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 października 2007 roku
  
Uchwała Nr 107/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 3 października 2007 roku 
 
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Upoważnia Pana Ryszarda Sobkowiaka do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp., do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki,
                  2. Do udzielania zamówienia publicznego o wartości powyżej 6.000 EURO wymagane jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i uzyskanie jego akceptacji przez Zarząd Powiatu.
 
§ 2. Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp. zobowiązany jest do:
 
1)    wydatkowania środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,
2)    ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych w jednostce bądź ich dostosowania do obowiązujących przepisów.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta
/-/ Piotr Piekarski
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (17/10/2007 08:11:42)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (17/10/2007 08:11:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (17/10/2007 08:11:42)
Lista wiadomości