Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 86/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku
  
Uchwała Nr  86/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2007 roku
 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Jarocin do kategorii dróg powiatowych.
 
Na podstawie art.6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zarząd Powiatu Średzkiego opiniuje pozytywnie propozycję zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Jarocin do kategorii dróg powiatowych przedłożoną na załączniku do pisma z dnia 30-07-2007 r. i projekcie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
UZASADNIENIE
 
Zarząd Powiatu Jarocińskiego wystąpił w dniu 30-07-2007 r. z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg wymienionych w załączonym projekcie uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zgodnie z art.6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 1592 ze zmianami).
Zarząd Powiatu Średzkiego w dniu 28-08-2007 r. zaopiniował pozytywnie propozycję  zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg wymienionych w załączonym projekcie uchwały, gdyż spełniają one warunki zaliczenia ich do tej kategorii zgodnie z z art.6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 1592 ze zmianami).
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (04/09/2007 08:34:20)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (04/09/2007 09:43:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (04/09/2007 08:34:20)
Lista wiadomości