Wyszukiwarka:

2005 rok

Uchwała Nr 414/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2005 r.
 
UCHWAŁA NR 414 /2005
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2005 r.
 
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej gabinetu lekarskiego.
 
 
Na podstawie § 4 ust.1 i 4 Uchwały Nr XI/62/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:
 
 
§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej gabinetu lekarskiego, na okres od 01.01.2006 roku  do 31.12..2006 roku, zgodnie z warunkami zawartymi w Uchwale nr XI/62/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (20/12/2005 14:31:20)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (20/12/2005 14:33:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (20/12/2005 14:31:20)
Lista wiadomości