Wyszukiwarka:

2005 rok

Uchwała Nr 356/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 sierpnia 2005 r.
 
Uchwała Nr 356/2005
 Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 sierpnia 2005 r.
 
 
w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z realizacją robót budowlanych, dotyczących inwestycji pod nazwą "Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia łóżek i windy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp".
 
 
         Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:
 
         § 1. Upoważnia i zobowiązuje Pana Jacka Maciejewskiego - inspektora w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. do prowadzenia spraw związanych z realizacją robót budowlanych, dotyczących inwestycji pod nazwą "Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia łóżek i windy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp".
 
         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ mgr inż Paweł Łukaszewski
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B. Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (23/08/2005 11:21:07)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (23/08/2005 11:21:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (23/08/2005 11:21:07)
Lista wiadomości