Wyszukiwarka:

2005 rok

Uchwała Nr 296/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2005 r.
UCHWAŁA NR 296/2005
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 25 lutego 2005 r.
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie, części gruntu, o powierzchni 200 m2 działki nr 155/15, znajdującego się na terenie Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie, dla firmy PPSW Metallon, Józef Górski, Czerwonak, Plac Zielony 6/21.
 
 
Na podstawie § 4. ust.1 i 4 Uchwały Nr XI/62/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:
 
 
§ 1.Wyraża zgodę na wydzierżawienie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie, części gruntu o powierzchni 200 m2 działki nr 155/15, znajdującego się na terenie Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie, dla firmy PPSW Metallon, Józef Górski, Czerwonak, Plac Zielony 6/21, od dnia 1 marca 2005 roku na czas nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z warunkami zawartymi w Uchwale nr XI/62/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Starosta
mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: GN
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (01/03/2005 10:58:46)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (01/03/2005 11:05:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (01/03/2005 11:05:29)
Lista wiadomości