Wyszukiwarka:

2005 rok

Uchwała Nr 284/2005 Zarządu Powiatu Średzkiegoz dnia 21 stycznia 2005 r.
Zmiany:
  • Uchwała Nr 422/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2005 r.- do pobrania   
  • Uchwała Nr 139/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. - do pobrania 
  • Uchwała Nr 473/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2014 r. -  do pobrania 
  • Uchwała Nr 90/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2015 r. - do pobrania
  • Uchwała Nr 407/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2017 r. - do pobrania

Uchwała Nr 284/2005
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 stycznia 2005 roku
          
W celu uhonorowania przedsiębiorstw, instytucji kulturalnych i sportowych oraz osób fizycznych, szczególnie zasłużonych dla promocji Powiatu Średzkiego w kraju i zagranicą Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
         § 1.1. Postanawia corocznie przeprowadzać na terenie Powiatu Średzkiego konkurs pn. " Ambasador Powiatu Średzkiego", zwany dalej konkursem.
         2. Konkurs przeprowadzany będzie w trzech dziedzinach:
-    gospodarka,
-    kultura i sztuka,
-    sport i turystyka.
         § 2. Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie oraz zasady jego przeprowadzania zawiera Regulamin konkursu "Ambasador Powiatu Średzkiego", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
         § 3. Zatwierdza projekt statuetki "AMBASADOR POWIATU ŚREDZKIEGO .......... w DZIEDZINIE ....................", opisany w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
         § 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

Starosta
mgr inż. Paweł Łukaszewski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (01/02/2005 12:21:57)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (16/08/2011 09:46:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ziętek (11/05/2017 09:39:21)
Lista wiadomości