Wyszukiwarka:

2005 rok

Uchwała Nr 372/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2005 r.
Uchwała Nr 372/2005
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 23 września 2005 r.
 
 
 
          Na podstawie art.48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami / Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
 
§ 1. 1. Upoważnia się Panią Alinę Matuszak do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp., do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.
          2. Do udzielania zamówienia publicznego o wartości powyżej 6.000 EURO wymagana jest akceptacja przez Zarząd Powiatu Średzkiego wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pani Alina Matuszak - Dyrektor Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej zobowiązana jest do wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych obowiązującymi w jednostce.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
        
        
 Starosta Średzki
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (28/09/2005 11:52:22)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (28/09/2005 11:52:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (28/09/2005 11:52:22)
Lista wiadomości