Wyszukiwarka:

2005 rok

Uchwała Nr 308/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2005 r.
Uchwała Nr 308/2005
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 marca 2005 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
 
 
 
      Na podstawie art. 126 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 roku, Dz.U. Nr 15 poz.148 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego  u c h w a l a  co następuje:
 
    § 1. W uchwale Nr 277/2005 z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok, zmienioną uchwałą
Nr 286/2005 z dnia 28 stycznia 2005 roku, uchwałą Nr 292/2005 z dnia 04 lutego 2005 roku, wprowadza się zmiany dokonane uchwałą Nr XXII/158/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2005 roku.
 
    § 2. Po dokonanych zmianach ustala się nową treść załączników Nr 1 i 2 do uchwały Nr 277/2005 z dnia 14 stycznia 2005 roku, które stanowią załączniki
 Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Starosta
mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (04/04/2005 15:07:19)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (07/04/2005 11:43:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (07/04/2005 11:43:36)
Lista wiadomości