Wyszukiwarka:

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2008 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2008 r.
 

 Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2008
Starosty Średzkiego
z dnia 30 lipca 2008 r.

w sprawie: zmiany instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

§ 1.  Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) w instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., stanowiącej załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego
Nr 13/2007 Starosty Średzkiego z dnia 05 września 2007r., wprowadzam następujące zmiany:
- w § 5 ust 2 - skreśla się,
- w § 5 dotychczasowe ustępy  3-10 otrzymują odpowiednio numerację  2-9.

§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (01/09/2008 12:09:32)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (01/09/2008 12:09:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (01/09/2008 12:10:13)
Lista wiadomości