Wyszukiwarka:

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2008 Starosty Średzkiego z dnia 25 marca 2008 r.
 

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2008
Starosty Średzkiego
z dnia 25 marca  2008 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 16 Starosty Średzkiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. oraz w związku z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 1/2008 Starosty Średzkiego z dnia 5 marca 2008 r. zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie w dniu 26 marca 2008 r. inwentaryzacji - metodą spisu z natury - w magazynie tablic rejestracyjnych oraz druków ścisłego zarachowania - komunikacyjnych, będących na stanie pracownika Wydziału Organizacyjno-Prawnego, w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 powołuję zespół spisowy w składzie:
Anna Ambroży            - Przewodnicząca zespołu spisowego
Alicja Zalewska
Elżbieta Głowacka

§ 3. W pracach Komisji uczestniczyć będzie p. Wiesława Szyszka - pracownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego do zadań którego należy prowadzenie magazynu tablic rejestracyjnych oraz gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania - komunikacyjnymi.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (02/04/2008 08:27:53)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (02/04/2008 08:28:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (02/04/2008 08:28:02)
Lista wiadomości