Wyszukiwarka:

Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2008 Starosty Średzkiego z dnia 20 marca 2008 r.
 

Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2008
Starosty Średzkiego
z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2008 r. i dnia 24 grudnia 2008 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami) w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) zarządzam, co następuje:

               § 1. W związku z wystąpieniem w miesiącu maju oraz listopadzie 2008 r. świąt przypadających w innym dniu niż niedziela, wyznaczam następujące dni wolne od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.:

-  2 maja 2008 r. - za dzień 3 maja 2008 r.

-  24 grudnia 2008 r. - za dzień 1 listopada 2008 r.

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (02/04/2008 08:00:43)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (02/04/2008 08:00:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (02/04/2008 08:00:53)
Lista wiadomości