Wyszukiwarka:

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2008 Starosty Średzkiego z dnia 5 marca 2008 r.
 

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2008
Starosty Średzkiego
z dnia 5 marca 2008 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 16 Starosty Średzkiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., w związku z długotrwałą usprawiedliwioną nieobecnością w pracy pracownika, któremu powierzono zadania prowadzenia druków ścisłego zarachowania innych niż komunikacyjne oraz w związku z planowaną nieobecnością pracownika, prowadzącego magazyn tablic rejestracyjnych i innych materiałów oraz gospodarkę drukami ścisłego zarachowania - komunikacyjnymi i wynikającą z tego koniecznością powierzenia ww. zadań innemu pracownikowi - zarządzam co następuje:

§ 1.  Przeprowadzenie w dniu 7 marca 2008 r. - metodą spisu z natury - inwentaryzacji:

1)  druków ścisłego zarachowania innych niż komunikacyjne,

2)  w magazynie tablic rejestracyjnych i innych materiałów oraz druków ścisłego zarachowania - komunikacyjnych,

będących na stanie pracowników Wydziału Organizacyjno - Prawnego w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

§ 2.1.  Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1, powołuję zespół spisowy w składzie:
Alicja Zalewska         - Przewodnicząca zespołu spisowego
Karolina Kaczor
Barbara Kaźmierczak

2.  W pracach Komisji uczestniczy p. Dariusz Sterczyński - osoba przejmująca, z dniem 10 marca br., prowadzenie magazynu, o którym mowa w § 1 pkt 2 oraz druki ścisłego zarachowania opisane w § 1 pkt 1 i 2.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (02/04/2008 07:53:43)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (02/04/2008 07:54:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (02/04/2008 07:54:47)
Lista wiadomości