Wyszukiwarka:

Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Średzkiego z dnia 4 czerwca 2019 r.
Zarządzenie Nr 16/2019
Starosty Średzkiego
z dnia 4 czerwca 2019 r.
 
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla trenerów.    

Na podstawie Regulaminu przyznawania nagród sportowych i wyróżnień, stanowiącego załącznik do Uchwały nr LXV/539/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia  26 września 2018 roku  w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, zarządzam, co następuje:  

§ 1. Przyznaję nagrodę dla trenera Krzysztofa Polowczyka w kwocie 1 000 zł brutto za osiągnięcia podopiecznych (za złoty medal Zofii Polowczyk w zapasach na XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych „ŚWIĘTOKRZYSKIE 2019" /Mistrzostwa Polski juniorek młodszych w zapasach kobiet, Staszów 2019; za brązowy medal Karola Pawlaka w zapasach na Mistrzostwach Polski juniorów w zapasach w stylu wolnym, Międzyzdroje 2019 oraz za brązowy medal Michaliny Ignaszak w zapasach na Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym młodzików w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet, Olsztyn 2019).  

§ 2. Przyznaję nagrodę dla trener Moniki Mydlarz w kwocie 900 zł brutto za osiągnięcia podopiecznych (za srebrny medal Adrianny Pyra, Kingi Pyra i Aleksandry Świątek w karate olimpijskim w kat. kata drużynowe dz. 14-17 lat na Mistrzostwach Polski U-21 w Karate Olimpijskim Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców, Poznań 2019).  

§ 3. Przyznaję nagrodę dla trenera Marka Zawadki w kwocie 1 000 zł brutto za osiągnięcia podopiecznych (za brązowy medal Małgorzaty Janeczko w taekwondo olimpijskim na Mistrzostwach Polski Juniorów w Taekwondo Olimpijskim WT, Płock 2019; za srebrny medal Mii Heleny Dupla w taekwondo olimpijskim na XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych „ŚWIĘTOKRZYSKIE 2019" /Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim, Ostrowiec Świętokrzyski 2019; za złoty medal Jakuba Sochy w taekwondo olimpijskim na XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych „ŚWIĘTOKRZYSKIE 2019" /Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim, Ostrowiec Świętokrzyski 2019 oraz za srebrny medal Macieja Leporowskiego w taekwondo olimpijskim na Mistrzostwach Polski Juniorów w Taekwondo Olimpijskim WT, Płock 2019). 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

                    

Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr 16/2019 
Starosty Średzkiego 
z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla trenerów.    

Zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania nagród sportowych i wyróżnień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXV/539/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 roku  w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, trenerom, których podopieczni osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie, mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia ze środków budżetu Powiatu Średzkiego. Nagrody przyznaje Starosta Średzki z własnej inicjatywy lub na wniosek. Wnioski o przyznanie nagrody przed ich przyznaniem muszą zostać zaopiniowane przez Zarząd Powiatu Średzkiego.   W dniu 28 maja 2019 r. wniosek o przyznanie nagrody dla trenera Krzysztofa Polowczyka uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu Średzkiego.  
A w dniu 4 czerwca 2019 r. wnioski o przyznanie nagród dla trenerów: Moniki Mydlarz i Marka Zawadki uzyskały pozytywną opinię Zarządu Powiatu Średzkiego.    
Wobec powyższego podpisanie Zarządzenia jest w pełni uzasadnione.    

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ernest Iwańczuk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (05/06/2019 11:06:47)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (05/06/2019 11:06:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (05/06/2019 11:06:47)
Lista wiadomości