Wyszukiwarka:

Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Średzkiego z dnia 4 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Nr 14/2019
Starosty Średzkiego
z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla zawodników    

Na podstawie Regulaminu przyznawania nagród sportowych i wyróżnień, stanowiącego załącznik do Uchwały nr LXV/539/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 roku  w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przyznaję nagrodę dla zawodniczki Adrianny Pyra w kwocie 2 000 zł brutto za zdobycie srebrnego medalu w karate olimpijskim, w kat. kata drużynowe na Mistrzostwach Polski U-21 w Karate Olimpijskim Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców (Poznań, kwiecień 2019), 

§ 2. Przyznaję nagrodę dla zawodniczki Kingi Pyra w kwocie 2 000 zł brutto za zdobycie srebrnego medalu w karate olimpijskim, w kat. kata drużynowe na Mistrzostwach Polski U-21 w Karate Olimpijskim Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców (Poznań, kwiecień 2019), 

§ 3. Przyznaję nagrodę dla zawodniczki Aleksandry Świątek w kwocie 2 000 zł brutto za zdobycie srebrnego medalu w karate olimpijskim, w kat. kata drużynowe na Mistrzostwach Polski U-21 w Karate Olimpijskim Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców (Poznań, kwiecień 2019), 

§ 4. Przyznaję nagrodę dla zawodniczki Hanny Tylskiej w kwocie 2 500 zł brutto za zdobycie złotego medalu w piłce siatkowej na Mistrzostwach Polski Juniorek (Kętrzyn, kwiecień 2019), 

§ 5. Przyznaję nagrodę dla zawodniczki Hanny Tylskiej w kwocie 1 500 zł brutto za zdobycie brązowego medalu w piłce siatkowej na Mistrzostwach Polski Kadetek (Olecko, maj 2019), 

§ 6. Przyznaję nagrodę dla zawodniczki Jagody Januszkiewicz w kwocie 1 500 zł brutto za zdobycie brązowego medalu w piłce siatkowej na Mistrzostwach Polski Juniorek (Kętrzyn, kwiecień 2019), 

§ 7. Przyznaję nagrodę dla zawodniczki Zofii Polowczyk w kwocie 2 500 zł brutto za zdobycie złotego medalu w zapasach na XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych „ŚWIĘTOKRZYSKIE 2019" - Mistrzostwa Polski juniorek młodszych w zapasach kobiet (Staszów, maj 2019), 

§ 8. Przyznaję nagrodę dla zawodnika Karola Pawlaka w kwocie 1 500 zł brutto za zdobycie brązowego medalu w zapasach na Mistrzostwach Polski juniorów w zapasach w stylu wolnym (Międzyzdroje, kwiecień 2019), 

§ 9. Przyznaję nagrodę dla zawodniczki Izabeli Brzezińskiej w kwocie 400 zł brutto za zdobycie złotego medalu w duathlonie w kat. K 45 na Mistrzostwach Polski w Duathlonie (Czempiń, maj 2019), 

§ 10. Przyznaję nagrodę dla zawodniczki Małgorzaty Janeczko w kwocie 1 500 zł brutto za zdobycie brązowego medalu w taekwondo olimpijskim na Mistrzostwach Polski Juniorów w Taekwondo Olimpijskim WT (Płock, maj 2019), 

§ 11. Przyznaję nagrodę dla zawodniczki Mii Heleny Dupla w kwocie 2 000 zł brutto za zdobycie srebrnego medalu w taekwondo olimpijskim na XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych „ŚWIĘTOKRZYSKIE 2019" /Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim (Ostrowiec Świętokrzyski, maj 2019), 

§ 12. Przyznaję nagrodę dla zawodnika Jakuba Sochy w kwocie 2 500 zł brutto za zdobycie złotego medalu w taekwondo olimpijskim na XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych „ŚWIĘTOKRZYSKIE 2019" /Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim (Ostrowiec Świętokrzyski, maj 2019), 

§ 13. Przyznaję nagrodę dla zawodnika Macieja Leporowskiego w kwocie 2 000 zł brutto za zdobycie srebrnego medalu w taekwondo olimpijskim na Mistrzostwach Polski Juniorów w Taekwondo Olimpijskim WT (Płock, maj 2019). 

§ 14. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, 

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk


Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr 14/2019 
Starosty Średzkiego 
z dnia 4 czerwca 2019 r.    

w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla zawodników    

Zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania nagród sportowych i wyróżnień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXV/539/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 roku  w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie, mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia ze środków budżetu Powiatu Średzkiego. Nagrody przyznaje Starosta Średzki z własnej inicjatywy lub na wniosek. Wnioski o przyznanie nagród przez ich przyznaniem muszą zostać zaopiniowane przez Zarząd Powiatu Średzkiego.  
W dniu 28 maja 2019 roku wnioski o przyznanie nagród dla zawodników:
 • Adrianny Pyra,
 • Kingi Pyra,
 • Aleksandry Świątek,
 • Hanny Tylskiej,
 • Jagody Januszkiewicz,
 • Zofii Polowczyk,
 • Karola Pawlaka,
 • Izabeli Brzezińskiej 
uzyskały pozytywną opinię Zarządu Powiatu Średzkiego.  

Natomiast w dniu 4 czerwca 2019 roku wnioski o przyznanie nagród dla zawodników:
 • Małgorzaty Janeczko,
 • Mii Heleny Dupla,
 • Jakuba Sochy,
 • Macieja Leporowskiego
uzyskały pozytywną opinię Zarządu Powiatu Średzkiego.  
Wobec powyższego podjęcie Zarządzenia jest w pełni uzasadnione.    


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ernest Iwańczuk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (05/06/2019 10:58:36)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (05/06/2019 10:58:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (05/06/2019 10:58:36)
Lista wiadomości