Wyszukiwarka:

Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty Średzkiego z dnia 14 lutego 2019 r.
Zarządzenie Nr 5/2019
Starosty Średzkiego
z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności  w Środzie Wielkopolskiej.

Na podstawie art.6a ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (j. t. Dz.U. z 2018 r, poz.511 ze zm.) oraz § 18 ust.3 rozporządzenia  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j.t Dz. U. z 2018 r. poz. 2027) zarządzam, co następuje:

§1. Na wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej -  zwanego dalej Zespołem, powołanego Zarządzeniem Nr 6 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 1 sierpnia 2002 r.:  
a) ze składu Zespołu odwołuję:  
  • Panią Bernadetę  Moskal - lekarza medycyny
  • Panią Iwonę Szcześniak - lekarza medycyny
  • Panią Barbarę Pepetę - pracownika socjalnego
  • Panią Joannę Mrugalską - psychologa, doradcę zawodowego  
b) do składu Zespołu powołuję:  
  • Pana Piotra Smogura - lekarza medycyny
  • Panią Patrycję Klimas - pracownika socjalnego, pedagoga  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej.  

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ernest Iwańczuk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (18/02/2019 10:00:54)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (18/02/2019 10:00:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (18/02/2019 10:00:54)
Lista wiadomości