Wyszukiwarka:

Zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Średzkiego z dnia 20 września 2018 r.
Zarządzenie Nr 24/2018
Starosty Średzkiego
z dnia 20 września 2018 r.  

w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Na podstawie § 1 i § 2 Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLVIII/333/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia  28 czerwca 2017 roku  w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz na podstawie Uchwały nr LIII/383/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyznaję stypendia sportowe dla następujących zawodników:
 • Karola Pawlaka w kwocie 366 zł brutto na okres od czerwca 2018 r. do kwietnia 2019 r., tj. na okres 11 miesięcy za zdobycie brązowego medalu w zapasach na Mistrzostwach Polski juniorów  (Włodawa, 15-17 czerwca 2018),
 • Roksany Poll w kwocie 366 zł brutto na okres od lipca 2018 r. do stycznia 2019 r., tj. na okres 7 miesięcy za zdobycie brązowego medalu na PZLA Halowych Mistrzostwach Polski U18 i U20 2018 (Toruń, 9-11 lutego 2018),
 • Marcina Senka w kwocie 366 zł brutto na okres od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r., tj. na okres 12 miesięcy za zdobycie brązowego medalu na 35. PZLA Mistrzostwach Polski U23 (Sieradz, 30 czerwca-1 lipca 2018),
 • Jarosława Guszczaka w kwocie 366 zł brutto na okres od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r., tj. na okres 12 miesięcy za zdobycie brązowego medalu na 35. PZLA Mistrzostwach Polski U23 (Sieradz, 30 czerwca-1 lipca 2018),
 • Macieja Palickiego w kwocie 366 zł brutto na okres od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r., tj. na okres 12 miesięcy za zdobycie brązowego medalu na 35. PZLA Mistrzostwach Polski U23 (Sieradz, 30 czerwca-1 lipca 2018),
 • Liwii Chmiel w kwocie 500 zł brutto na okres od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r., tj. na okres 12 miesięcy za zdobycie srebrnego medalu na Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 16 lat (Ostrowiec Świętokrzyski, 13-15 lipca 2018),
 • Wojciecha Maroka w kwocie 950 zł brutto na okres od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r., tj. na okres 11 miesięcy za zajęcie IV. miejsca na 2. Mistrzostwach Europy U18 (Györ/Węgry, 5-8 lipca 2018),
 • Cezarego Litka w kwocie 500 zł brutto na okres od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r., tj. na okres 11 miesięcy za zdobycie srebrnego medalu w wioślarstwie 1xMJM na XXIV. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Letnich ŚLĄSKIE 2018 - Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych (Kruszwica, 26-29 lipca 2018),
 • Igi Janasik w kwocie 750 zł brutto na okres od sierpnia 2018 r. do lipca 2019 r., tj. na okres 12 miesięcy za zdobycie złotego medalu w wioślarstwie 2-KL na ENEA Mistrzostwach Polski Seniorów (Poznań, 9-10 czerwca 2018),
 • Jana Janasika w kwocie 750 zł brutto na okres od września 2018 r. do lipca 2019 r., tj. na okres 11 miesięcy za zdobycie złotego medalu w wioślarstwie 4xMB na ENEA Młodzieżowych Mistrzostwach Polski (Poznań, 4-5 sierpnia 2018),
 • Bartosza Zaworskiego w kwocie 750 zł brutto na okres od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r., tj. na okres 11 miesięcy za zajęcie 8. Miejsca (drużynowo) na Mistrzostwach Europy M18 -ME U18 w hokeju na trawie (Santander/Hiszpania, 15-21 lipca 2018).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
/-/ Marcin Bednarz


Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr 24/2018 
Starosty Średzkiego 
z dnia 20 września 2018 r.
 
w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Zgodnie z § 1 Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLVIII/333/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 roku  w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz na podstawie Uchwały nr LIII/383/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, Starosta Średzki po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Średzkiego, może przyznać i pozbawić stypendium sportowego na udokumentowany wniosek macierzystego klubu zawodnika. Podstawą wypłaty stypendium jest umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy Powiatem Średzkim, a zawodnikiem, lub rodzicem (opiekunem prawnym) nieletniego zawodnika.   W dniu 7 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników: - Karola Pawlaka, - Roksany Poll, - Marcina Senka, - Jarosława Guszczaka, - Macieja Palickiego, - Liwii Chmiel, - Wojciecha Maroka, uzyskały pozytywną opinię Zarządu Powiatu Średzkiego.   W dniu 19 września 2018 r. wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników: - Cezarego Litka, - Igi Janasik, - Jana Janasika, - Bartosza Zaworskiego, uzyskały pozytywną opinię Zarządu Powiatu Średzkiego.    
Wobec powyższego podjęcie Zarządzenia jest w pełni uzasadnione.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (25/09/2018 08:39:42)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (25/09/2018 08:39:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (25/09/2018 08:39:42)
Lista wiadomości