Wyszukiwarka:

Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Średzkiego z dnia 26 lutego 2018 r.
Zarządzenie Nr 2/2018
Starosty Średzkiego
z dnia 26 lutego 2018 r.
 
w sprawie przyznania nagród sportowych

   Na podstawie Regulaminu przyznawania nagród sportowych i wyróżnień dla zawodników stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLVIII/334/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 roku  w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania oraz na podstawie Uchwały nr LIII/382/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, zarządzam, co następuje:

 
  § 1. Przyznaję nagrodę dla zawodnika Bartosza Zaworskiego w kwocie 2 000 zł brutto za zdobycie srebrnego medalu drużynowo w hokeju na trawie na XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Letnich „MAZOWSZE 2017" (Skierniewice, czerwiec 2017),

  § 2. Przyznaję nagrodę dla zawodnika Bartosza Zaworskiego w kwocie 3 500 zł brutto za zdobycie złotego medalu drużynowo w hokeju na trawie na Mistrzostwach Europy w Hokeju na Trawie U-16 (Wałcz, lipiec 2017),

 
 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


/-/ Starosta
Marcin Bednarz                                              


Uzasadnienie  do Zarządzenia Nr 2/2018 
Starosty Średzkiego 
z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie przyznania nagrody sportowej

     Zgodnie zasadami Regulaminu przyznawania nagród sportowych i wyróżnień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/334/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 roku  w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania oraz na podstawie Uchwały nr LIII/382/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie, mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia ze środków budżetu Powiatu Średzkiego. Nagrody przyznaje Starosta Średzki z własnej inicjatywy lub na wniosek. Wnioski o przyznanie nagrody przez ich przyznaniem muszą zostać zaopiniowane przez Zarząd Powiatu Średzkiego.

W dniu 14 lutego 2018 r. wniosek o przyznanie nagród dla zawodnika Bartosza Zaworskiego uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu Średzkiego.  

Wobec powyższego podjęcie Zarządzenia jest w pełni uzasadnione.
    

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Manuela Zimowska (27/02/2018 13:55:35)
  • publikację informacji: Manuela Zimowska (27/02/2018 13:58:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Manuela Zimowska (27/02/2018 13:58:04)
Lista wiadomości