Wyszukiwarka:

Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Średzkiego z dnia 8 lutego 2018 r.
Zarządzenie Nr 1/2018
Starosty Średzkiego
z dnia 8 lutego 2018 r.
 
w sprawie przyznania nagród sportowych

   Na podstawie Regulaminu przyznawania nagród sportowych i wyróżnień dla zawodników stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLVIII/334/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 roku  w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania oraz na podstawie Uchwały nr LIII/382/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, zarządzam, co następuje:

 
  § 1. Przyznaję nagrodę dla zawodnika Jakuba Rittera w kwocie 2 500 zł brutto za zdobycie złotego medalu w karate kumite indywidualnym -57 kg na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Karate WKF (Pleszew, wrzesień 2017).

  § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                               

Starosta
/-/ Marcin BednarzUzasadnienie  do Zarządzenia Nr 1/2018 
Starosty Średzkiego 
  z dnia 8 lutego 2018 r.

     w sprawie przyznania nagrody sportowej

     Zgodnie zasadami Regulaminu przyznawania nagród sportowych i wyróżnień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/334/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 roku  w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania oraz na podstawie Uchwały nr LIII/382/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie, mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia ze środków budżetu Powiatu Średzkiego. Nagrody przyznaje Starosta Średzki z własnej inicjatywy lub na wniosek. Wnioski o przyznanie nagrody przez ich przyznaniem muszą zostać zaopiniowane przez Zarząd Powiatu Średzkiego.

W dniu 31 stycznia 2018 r. wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika Jakuba Rittera uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu Średzkiego.

Wobec powyższego podjęcie Zarządzenia jest w pełni uzasadnione. 


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Manuela Zimowska (27/02/2018 13:39:32)
  • publikację informacji: Manuela Zimowska (27/02/2018 13:43:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Manuela Zimowska (27/02/2018 13:42:04)
Lista wiadomości