Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia, zawiadomienia

Ogłoszenia, zawiadomienia

AB. 6740.4.16.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o wydanej decyzji nr 336/2018 o pozwoleniu na budowę
Środa Wielkopolska, 31 maja 2019 r.

Znak sprawy: AB. 6740.4.16.2019

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A  
 
            Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 2018.1202) w związku z art. 21 ust. 2 pkt. 10 i art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2016.353)

podaję do publicznej wiadomości informację   

o wydanej przez Starostę Średzkiego w dniu 31 maja 2019 r. decyzji nr 336/2018 o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę, 5 zbiorników bezodpływowych, na dz. nr 226/1, 226/9, 226/10, 226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid.  Nowe Miasto nad Wartą dla Państwa Beaty i Marcina Majnert.  

Informacje powyższą podaję do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej http://bip.powiatsredzki.pl  Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., prowadzącego postępowanie w tej sprawie.  

Z treścią decyzji i dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5, tel. 61 281 42 15.


z up. Starosty
/-/ Elżbieta Dolatowska - Bachorz
Kierownik w Wydziale Budownictwa

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Elżbieta Dolatowska-Bachorz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (04/06/2019 11:48:39)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (04/06/2019 11:48:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (04/06/2019 11:48:39)
Lista wiadomości