Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
AB.6743.158.2019 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 15 maja 2019 r. dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze szczelnym zbiornikiem bezodpływowym w m. Starkówiec Piątkowski na dz. nr ewid. 134/5, gm. Środa Wlkp. AB.6743.150.2019 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 13 maja 2019 r. dot. budowy sieci wodociągowej Dz110 PE 100 SDR 17 PN 10 w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Słonecznej na dz. nr 304, 3675/4 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. AB.6743.149.2019 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 13 maja 2019 r. dot. budowy sieci wodociągowej Dz110 PE 100 SDR 17 PN 10 w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Dmowskiego na dz. nr 1183/4, 1183/19, 1183/18, 1183/17, 1182/12, 1181/9, 1182/19 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. AB.6743.87.2019 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 28 marca 2019 r. dot. budowy sieci wodociągowej w m. Dominowo na dz. nr 19 i 18/95 obręb ewid. Dominowo, jednostka ewid. Dominowo. AB.6743.56.2019 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 8 marca 2019 r. dot. budowy sieci wodociągowej Dz110 PE 100 SDR 17 PN 10 w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Drzymały, Szymańskiego, Opielińskiego, na dz. nr 1563, 1256, 1264/1, 1255/2, 1275/31, 1275/9 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. AB.6743.47.2019 - - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 28 lutego 2019 r. dot. budowy sieci wodociągowej dn100 PE 100 SDR 17 PN 10 w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Fabrycznej na dz. nr 3792, 3787 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. AB.6743.38.2019 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 25 lutego 2019 r. dot. przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Brodowo na dz. nr ewid. 174/20, gm. Środa Wlkp. AB.6743.21.2019 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 30 stycznia 2019 r. dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV, szafy kablowej i złącz kablowo-pomiarowych dla zasilania kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Krajewskiego, Andersa na działkach nr 28/7, 28/6, 28/8, 28/9, 27/8, 27/77, 27/93, 3701 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. AB.6743.18.2019 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 24 stycznia 2019 r. dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zielniki na dz. nr 166/1 i 163/92 obręb ewid. Zielniki, jednostka ewid. Środa Wielkopolska.